13 సంవత్సరాల ప్రొఫెషనల్ పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము తయారీదారు

iVIGA ట్యాప్ ఫ్యాక్టరీ సరఫరాదారు

బ్రష్ చేసిన బంగారం, సెన్సార్, క్రోమ్, బ్లాక్ స్టెయిన్లెస్ కిచెన్ ఫ్యూసెట్లను కొనడానికి మీకు ఆసక్తి ఉంటే, దయచేసి Viga.cc. ఇత్తడి, బ్లాక్ కిచెన్ సింక్ పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము, బ్రష్ చేసిన నికెల్, వైట్ కిచెన్ పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము.

లైవ్ చాట్ X